Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is een initatief van Vemedia B.V., producent en distributeur van voedingssupplementen. Dagravit is een merk van Vemedia B.V. De inhoud van deze website is gericht op de Nederlandse bezoekers. Op het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Intellectueel eigendomsrecht
Vemedia B.V. / Dagravit zijn eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in energerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Hoewel Vemedia B.V. zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Vemedia B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Vemedia B.V. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Als je Dagravit gaat gebruiken, lees dan voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Als je een medisch probleem hebt of denkt te hebben, adviseren wij je contact op te nemen met de behandelende arts.

Diemen, juli 2012